E-ügyintézésTársasházi vízdíj elszámolásokÜzletszabályzatVíz- és csatornadíjakEgységárgyűjteményÜgyintézésVédendő felhasználókSzámlamagyarázatLeolvasásLetölthető nyomtatványok Fogyasztóvédelmi kiadványokKözmű- és adategyeztetés

Tájékoztató a hálózatbővítési kivitelezési munkák átvételéről

 

Tájékoztatónkban a külső kivitelezők által végzett hálózatbővítések átadás-átvételének folyamatát ismertetjük.

A dokumentum pdf-ben itt letölthető.

 

Alapfeltételek:

 1. Műszaki átadás-átvétel lebonyolítása csak a Tettye Forrásház Zrt. által jóváhagyott terv alapján, illetve társaságunk szakfelügyelete mellett készült hálózatbővítések esetében lehetséges.
 2. A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban szakfelügyeletet kell kérni társaságunk víz- és/vagy szennyvízhálózati csoportjától. A szakfelügyelet megrendelést kizárólag a  http://www.tettyeforrashaz.hu/ honlapról letölthető, postán kézbesített vagy faxon megküldött nyomtatványon fogadunk el (fax: 72/421-701).
 3. Ivóvízvezeték hálózatbővítése esetén a vízbekötések csak lesütve, mérősor nélkül készülhetnek. A mérők csak a sikeres műszaki átadás-átvételt követően építhetők be a szolgáltató kivitelezésében. A mérősor beépítését a műszaki átadást és üzembe helyezést követően a Tettye Forrásház Zrt. ügyfélszolgálati irodájában (Pécs, Búza tér 8/B, hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00, csütörtök: 8.00-20.00, péntek: 8.00-14.00 óráig) az ingatlantulajdonos rendelheti meg.
   
 4. Pécs város területén a víz- és szennyvízbekötések teljes körű kiépítését a 58/2013. (II.27.) számú kormányrendelet értelmében kizárólag társaságunk végezheti.

 

Átadás-átvételi eljárás menete: 

 1. A kivitelező 5 példány átadási dokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása előtt eljuttat a Tettye Forrásház Zrt. műszaki osztályához.
 2. Amennyiben az átadási dokumentáció tartalma megfelelő, a kivitelező/építtető időpontot tud egyeztetni a Tettye forrásház Zrt. műszaki osztályával.
 3. Kivitelező/építtető összehívja a műszaki átadást. 
  • Helyszín: a kiépült hálózatbővítés által érintett ingatlanok egyike.
  • Meghívandó személyek: Helyi önkormányzat, pécsi bekötés esetében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának műszaki ellenőre, kivitelező/építtető, az üzemeltető (Tettye Forrásház Zrt. vízhálózati és/vagy szennyvízhálózati csoportvezetője), valamint egyéb érintettek (pl. közútkezelő, DDKVF, E.on, UPC, T-com).
  • Időpont: Munkanapokon hétfő-csütörtök: 7.00-15.00, péntek: 7.00-12.00. (Az eljárás időpontját, kérjük, minden esetben először a Tettye Forrásház Zrt. műszaki osztályával egyeztesse. Tel: 72/421-700/1191-es mellék)

   Felhívjuk a figyelmet, hogy az írásos meghívónak a kitűzött időpont előtt 10 munkanappal be kell érkeznie a Tettye Forrásház Zrt.-hez (7602 Pécs, Pf. 33, fax: 72/421-701, e-mail: csibi.livia@tettyeforrashaz.hu), valamint a többi meghívandó személyhez. 
 4. A műszaki átadás-átvétel helyszínén a megjelentek nyilatkozatot tesznek írásban. Amennyiben nem tudnak az eljáráson személyesen megjelenni, írásos nyilatkozatuk beszerzéséért az eljárás megindítója a felelős.
 5. Amennyiben a nyilatkozat megfelel, a hálózatbővítés műszaki átadás-átvételi eljárása az üzemeltető nyilatkozatának kiadásával lezárul. 

Nyilatkozatok tartalmi követelményei:

 1. A kivitelező nyilatkozatában szerepelnie kell, hogy a hálózatbővítés a megvalósulási tervnek megfelelően, I. osztályú minőségben megépült és azt átadja az építtetőnek.
 2. Az építtető nyilatkozik, hogy a megépült hálózatbővítést átveszi a kivitelezőtől és térítésmentesen átadja pécsi bekötés esetén a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának, egyéb esetben az érintett önkormányzatnak. A kivitelező, vagy az építtető nyilatkozik a kiépítés költségéről és/vagy számlamásolatot csatol.
 3. Az önkormányzat képviselője nyilatkozik, hogy a megépült hálózatbővítést átveszi az építtetőtől, és üzemeltetésre átadja a Tettye Forrásház Zrt. részére.
 4. A Tettye Forrásház Zrt. képviselője csak a fenti nyilatkozatok megléte után veszi át az önkormányzattól üzemeltetésre a hálózatbővítést, amennyiben az műszaki szempontból is megfelel, valamint minden dokumentáció hiánymentesen átadásra került.

 

Az eljárás lefolytatásához szükséges, üzemeltető részére benyújtandó dokumentumok:

1. Átadás-átvételi jegyzőkönyv és nyilatkozatok fent felsorolt résztvevőktől és/vagy egyéb érintettektől;

2. Átadási tervdokumentáció 5 példányban (a dokumentáció az építmény tényleges adatait rögzíti, tartalmazza a tervtől eltérő változásokat, módosításokat, méret- és anyagkimutatásokat.)

 • kivitelezői nyilatkozat;
 • megvalósulási terv, vagy geodéziai bemérés helyszínrajza 1:500 méretarányban, feltüntetve a kiviteli tervtől történt esetleges eltérést (eltérés esetén hossz-szelvény csatolása is szükséges);
 • nyomáspróba jegyzőkönyv, tűzcsap vízhozam mérési jegyzőkönyv, vízmintavételi jegyzőkönyv, valamint a kamerás vizsgálat jegyzőkönyve (nyomott bekötés esetén a beépített házi szennyvízátemelő gépkönyvei, garanciajegyei, beszabályozási jegyzőkönyvei, valamint nyomáspróba jegyzőkönyv);
 • felhasznált építőanyagok megfelelőségi igazolásai;
 • ha a hálózatbővítés másik ingatlant is érint, akkor szolgalmi jog bejegyzési határozat;
 • felelős műszaki vezető(k) nyilatkozata(i);
 • műszaki ellenőr nyilatkozata;
 • engedélyezésben résztvevő hatóságok hozzájáruló nyilatkozata;
 • érintett közterület kezelőjének vagy magánterület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a helyreállítás megfelelősségéről, szakfelügyeletről kiállított dokumentum másolata (amennyiben a munka nem igényelt közterület kezelői szakfelügyeletet, abban az esetben elegendő a közterület kezelő nyilatkozata);
 • a megépített létesítmény táblázatos jegyzéke, bekerülési költségek tételes megadásával;
 • vízjogi engedély köteles építési munka esetén a vízjogi létesítési engedély másolata.

  3. A meglévő vízjogi létesítési engedély alapján megépült műre a Tettye Forrásház Zrt. vízjogi üzemeltetési engedélyt kér a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A publikálás időpontja: 2011. szeptember 6.


Adatok - Fogyasztóvédelmi törv.A Pécsi Vízműves követelések kapcsán

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. kizárólag a saját szolgáltatásai körében felmerült és saját tevékenysége során keletkezett tartozások tekintetében bír információval és végez követelés kezelési eljárást. Társaságunk nem jogutódja a Pécsi Vízmű Zrt.-nek, így a szolgáltatás átvétele előtt keletkezett vízdíjtartozások nem kerültek át cégünkhöz, ezen követelések behajtásáról sem társaságunk, sem pedig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik.

Bővebben

Utolsó munkafázisához érkezett a Kürt utcai vezetékfelújítás

A Kürt-Jakabhegyi-Ifjúság útja kereszteződésében végződik a Kürt utca víziközmű-hálózatának felújítása: a szakemberek a Kürt utcában újonnan kiépült 400 mm átmérőjű ivóvízvezetéket kötik össze a Jakabhegyi út felől érkező töltő vezetékkel, valamint földbe kerül az utolsó szennyvízcső is.

Bővebben

Vízzavarosodás lehet a Rókusdomb és a Belváros területén csütörtökön

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleitnket hogy a Damjanich utca 2., Székely Bertalan út - György utca kereszteződésében lévő, valamint a Káptalan utca 3. előtti tűzcsapokon tervezett oltóvíz hozammérések miatt 2019. november 7-én és 8-án vízzavarosodás és nyomásesés fordulhat elő a pécsi belváros északi részén és a Rókusdomb területén.

Bővebben

Átmeneti vízhiány várható Borbálatelepen

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bittner Alajos utcai gépházon végzett rekonstrukció miatt többszöri, rövid ideig tartó vízhiány és nyomásesés fordulhat elő a Bittner Alajos, Matakovits, Kanyar, Mécses, Veterán, Muskotály és Vadvirág utcákban 2019. november 5-én és 6-án.

Bővebben

Félpályás forgalomkorlátozás a Málomi úton

A belvárost Kertvárossal összekötő kerékpárút kialakításához kapcsolódóan 2019. október 28-án vízvezeték-felújítás kezdődik a Málomi út Olga utca - Keszüi út közti szakaszán. Az Olga utcától északi irányba haladó korszerűsítés miatt a nyugati sávot hétfőtől 30 méteres szakaszokban lezárják, a forgalmat jelzőlámpás irányítás segíti.

Bővebben

Teljes méret

Interaktív térképünkön a közterületen végzett munkálatokról tájékozódhat.
A térképet folyamatosan aktualizáljuk.

  

OLDALTÉRKÉP  |  IMPRESSZUM  |  ADATVÉDELEM  |  JOGI NYILATKOZAT