Közérdekű közlemények, hírekHírforrásMunkálatok térképenJó tudniSajtószobaPályázatokLakossági ügyfeleknekKözületi ügyfeleknek

Fokozott figyelem a szabálytalan csapadékvíz-elvezetések felderítésére

 

A várost elöntő kora nyári esők alkalmával sajnos többször találkozhattak Pécs város lakói a közterületeken megjelenő szennyvíz látványával. A probléma egyik kiváltó oka, hogy a csapadékvizet sok helyütt a szennyvízcsatorna-hálózatba vezetik. Ha hirtelen nagy mennyiségű csapadék kerül a Tettye Forrásház Zrt. által üzemeltetett, szennyvíz összegyűjtésére szolgáló hálózatba, a kisebb átmérőjű, nem erre a célra tervezett vezetékrendszer nem tudja megfelelő ütemben elvezetni, így az esővízzel higított szennyvíz ki is önthet az aknákból.

Jogszabály tiltja

A szennyvízcsatornába történő csapadékvíz bevezetést kormányrendelet tiltja. Az 58/2013 (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról alapján azokon a településeken, ahol külön csapadék- és szennyvízcsatorna-hálózat is üzemel, a csapadékvíz nem vezethető a szennyvízcsatorna-hálózatba. Pécsett a csapadékvíz kizárólag a csapadékvíz-elvezető hálózatba kerülhet, melynek kezelése az önkormányzat felelősségi körébe tartozik.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy valamennyi partnerünk, aki igénybe veszi a csatornaszolgáltatást, szerződéses jogviszonyban áll a Tettye Forrásház Zrt.-vel, és amennyiben csapadékvizet vezet a szennyvízhálózatba, üzletszabályzatunk értelmében szerződésszegést követ el.

Komoly költség, súlyos környezetromboló hatás

A szabálytalan csapadékvíz-elvezetések nemcsak komoly, előre nem tervezett költséget jelentenek a Tettye Forrásház Zrt. számára, hanem súlyos környezetromboló hatással is járnak. Amellett, hogy veszélyeztetik a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat üzemelését, a rendelet előírásait be nem tartó fogyasztók más lakosok életminőségét is rontják.
Közös érdekünk, hogy a szabálytalan használatból eredő kiöntések megszűnjenek! Szeretnénk megvédeni a pécsiek egészségét, környezetünket, városunkat, ezért fokozott figyelmet fordítunk az illegális bevezetések feltárására. A Tettye Forrásház Zrt. ellenőrzési csoportja tervszerűen bejárja az egyes városrészeket, feladatuk egyebek mellett, hogy felderítsék és felszámolják azokat a pontokat, ahol a csapadékvíz bejuthat a hálózatba.

Hogyan deríthetőek fel a szabálytalan szennyvízbekötések?

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a szolgáltatási szerződés megkötésekor (így például fogyasztóváltozás alkalmával) kezdeményezhetik ingatlanuk díjmentes átvizsgálását. Ha Ön ingatlant vásárol/építtet/örököl, a fogyasztóváltozás bejelentésekor éljen a lehetőséggel, jelezze a nyomtatványon igényét, és szakembereink díjmentesen átvizsgálják az ingatlant!

szabalytalan_csap.JPGA fogyasztási helyen munkatársaink egy egészségre és környezetre ártalmatlan színező anyagot engednek az ereszcsatornába/csapadékvíz-elvezető rendszerbe. Ha a zöldre színeződött víz megjelenik a szennyvíztisztító aknában, a csapadékvíz-elvezető rendszer összeköttetésben áll a szennyvízcsatornával.

 

Milyen következménnyel jár a szabálytalan közműhasználat?

Szabálytalanság megállapítása esetén jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Az ellenőrzés költsége, illetve az elmaradt díj a szabálysértő ügyfelet, a szerződés szerinti fogyasztót terheli, akinek ki kell fizetnie a bevezetett csapadékvíz mennyisége alapján visszamenőlegesen számított csatorna átalánydíjat, valamint a jogszabályellenes állapot megszüntetéséig a havi plusz csatorna átalánydíjat - így a díj összesen igen magas lehet. (A szennyvízcsatornába bevezetett csapadékmennyiség számítása adott időszakra történik a lehullott átlagos csapadékmennyiség és pontos építészeti-műszaki paraméterek figyelembevételével.) 

Amennyiben Ön is érintett, mielőbb gondoskodjon a jogszabályellenes helyzet megszüntetéséről!

A publikálás időpontja: 2010. november 5.


Adatok - Fogyasztóvédelmi törv.A Pécsi Vízműves követelések kapcsán

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. kizárólag a saját szolgáltatásai körében felmerült és saját tevékenysége során keletkezett tartozások tekintetében bír információval és végez követelés kezelési eljárást. Társaságunk nem jogutódja a Pécsi Vízmű Zrt.-nek, így a szolgáltatás átvétele előtt keletkezett vízdíjtartozások nem kerültek át cégünkhöz, ezen követelések behajtásáról sem társaságunk, sem pedig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik.

Bővebben

Utolsó munkafázisához érkezett a Kürt utcai vezetékfelújítás

A Kürt-Jakabhegyi-Ifjúság útja kereszteződésében végződik a Kürt utca víziközmű-hálózatának felújítása: a szakemberek a Kürt utcában újonnan kiépült 400 mm átmérőjű ivóvízvezetéket kötik össze a Jakabhegyi út felől érkező töltő vezetékkel, valamint földbe kerül az utolsó szennyvízcső is.

Bővebben

Vízzavarosodás lehet a Rókusdomb és a Belváros területén csütörtökön

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleitnket hogy a Damjanich utca 2., Székely Bertalan út - György utca kereszteződésében lévő, valamint a Káptalan utca 3. előtti tűzcsapokon tervezett oltóvíz hozammérések miatt 2019. november 7-én és 8-án vízzavarosodás és nyomásesés fordulhat elő a pécsi belváros északi részén és a Rókusdomb területén.

Bővebben

Átmeneti vízhiány várható Borbálatelepen

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bittner Alajos utcai gépházon végzett rekonstrukció miatt többszöri, rövid ideig tartó vízhiány és nyomásesés fordulhat elő a Bittner Alajos, Matakovits, Kanyar, Mécses, Veterán, Muskotály és Vadvirág utcákban 2019. november 5-én és 6-án.

Bővebben

Félpályás forgalomkorlátozás a Málomi úton

A belvárost Kertvárossal összekötő kerékpárút kialakításához kapcsolódóan 2019. október 28-án vízvezeték-felújítás kezdődik a Málomi út Olga utca - Keszüi út közti szakaszán. Az Olga utcától északi irányba haladó korszerűsítés miatt a nyugati sávot hétfőtől 30 méteres szakaszokban lezárják, a forgalmat jelzőlámpás irányítás segíti.

Bővebben

Teljes méret

Interaktív térképünkön a közterületen végzett munkálatokról tájékozódhat.
A térképet folyamatosan aktualizáljuk.

  

OLDALTÉRKÉP  |  IMPRESSZUM  |  ADATVÉDELEM  |  JOGI NYILATKOZAT