Közérdekű közlemények, hírekHírforrásMunkálatok térképenJó tudniSajtószobaPályázatokLakossági ügyfeleknekKözületi ügyfeleknek

Társasházi vízdíjelszámolások
Mi az oka a főmérő és a mellékmérők közti különbözetnek?

 

0043.jpgA társasházak vízdíjelszámolásában időről időre problémát okoz, hogy az egyes lakások vízhasználatát mérő mellékmérők fogyasztásának kiegyenlítése mellett a bekötési mérőn (más néven főmérőn) maradt esetleges vízdíjkülönbözetet is rendezni kell. Bár az egyéni felelősségvállalás, tudatos fogyasztás itt is elsődleges, a kérdés az egész lakóközösséget érinti. Mivel a napokban ismét több száz társasház kapta meg a különbözeti elszámolást, tájékoztatónkban a lakóközösségeket érintő témát járja körül.

Mi az oka a főmérő és mellékmérők közti különbözetnek?

A társasházak nagy részében jelentkezik kismértékű eltérés a mellékmérők fogyasztásának összege és a főmérőn mutatott fogyasztás között, amely nem feltétlenül okoz elszámolási problémát, azonban a társasházaknak célszerű figyelembe vennie a költségek tervezésénél. Ahány ház, annyi probléma - műszaki és emberi tényezőkből, illetve ezek kombinációjából keletkezik a különbözet.

Miből adódik leggyakrabban?
• az egyes (eltérő gyártású, minőségű és rendszerű) mérőkből • a beépítés körülményeiből • a rajtuk éppen átfolyó vízmennyiség nagyságrendi különbségeiből (a sok kis mérő a kis fogyasztást pontatlanabbul méri, mint az egy mérő az összeadódott nagyobb fogyasztást) • abból, hogy nem garantált a leolvasások egyidejűsége

Ha nagy az eltérés, annak oka van, és azt meg kell keresni a társasház saját vízhálózatán. Elsősorban a lakóközösség érdeke, hogy feltárja és megszüntesse az eltérést okozó hibákat! A mérőhelyek és a házi vízhálózat rendszeres ellenőrzésével, a leolvasás egyidejű biztosításával sok problémának elejét lehet venni.

Hiba a ház belső (főmérő utáni, de a mellékmérőket megelőző) hálózatán
Jelentős különbözet oka lehet - az elcsepegő víz a főmérő számlájában jelentkezni fog, miközben egyetlen mellékmérő sem méri.

Méretlen vízvételezési hely
Meglehet, hogy a mellékmérők nem minden vízfelhasználást mérnek, ilyen lehet egy tárolóban kialakított vízvételezési hely. Amennyiben igény van rá - szakember bevonásával - ezek is mérhetővé tehetők.

Meghibásodott mérő
Előfordulhat, hogy meghibásodik (szorul, megáll) egy mellékmérő, ilyenkor a főmérőn áthaladó vízmennyiség nem vagy nem teljes mértékben jelenik meg a mellékmérők összesítésében. Ha felmerül a gyanú, hogy az adott mérő pontatlan, a fogyasztó/közös képviselő kezdeményezheti a mérő pontossági felülvizsgálatát.

Manipulált mérő, szabálytalan vízhasználat
Sajnos egyre gyakrabban bukkannak átalakított, a tényleges fogyasztás 30-40%-át mérő szerkezetekre szakembereink. Átfogó ellenőrzést indítottunk a trükközők kiszűrésére, akik saját társaikat károsítják meg, a társasházakról szóló törvény alapján azonban a közös képviselők is jogkörrel rendelkeznek az ellenőrzésekre.

Zárt fogyasztási hely leolvasáskor
Minden törekvésünk ellenére előfordulhat, hogy nem valósul meg az összes mérő egyidejű leolvasása. Ha nem jutunk adathoz egy-egy fogyasztási hely esetében, becsléssel készül a számla, ami hatással lehet az elszámolásra. A közös képviselő mellett segítségünkre lehet maga a fogyasztó is, aki a postaládában hagyott díjmentes levelezőlapon vagy az azon megjelölt módokon önleolvasás után bejelentheti óraállását társaságunknak.

Pontatlan adatszolgáltatás
Megesik, hogy miután nem engedték be a leolvasót, pontatlan, vagy nem a valós vízfogyasztásnak megfelelő adatot írnak ki/diktálnak be fogyasztók, ami legkésőbb a mellékvízmérő-csere során kiderül, addig azonban sok bosszúságot okozhat a lakóközösségnek. Figyelem! A társasházakról szóló törvény alapján a lakástulajdonos köteles lehetővé tenni, hogy lakásába a közösség megbízottja vízmérő leolvasás céljából bejuthasson. 

„Van saját mérőm a lakásomban, miért kell belefizetnem a különbözetbe?"

A különbözet nem „többletként" jelentkezik! A főmérőn beérkező teljes vízmennyiséget a társasház használta fel, amely nemcsak egyéni fogyasztókból áll: társasházi közösségként is a Tettye Forrásház Zrt. szerződött partnere és eszerint is helyt kell állnia a fogyasztás után.
Ha a házban mindenkinek hitelesített mérője van, és minden fogyasztóval szerződéses viszonyban van a szolgáltató, akkor is a főmérőn átadott vízmennyiség ellenértékét kell megfizetni a vízszolgáltatást szabályozó kormányrendelet szerint. A vízszolgáltató nem tud felelősséget vállalni a házon belül található, a fogyasztók saját tulajdonában lévő vezetékhálózatért, ezért a vízdíjszámlázás alapja a főmérő.

Egy lakóközösségben az előnyök mellett a felelősségek és kötelezettségek is közösek!

A mellékvízmérők az egyes tulajdonostársak vízfogyasztásának mérésére szolgálnak, de nem mentesítik a társasházi közösséget a különbözet megfizetése alól: a lakások fogyasztásának levonása után maradt vízdíjkülönbözet rendezése közös feladat, függetlenül attól, hogy a víz ellenőrzött módon hasznosult, vagy méretlenül használták fel, esetleg elszivárgott.
A különbözetet több módon is fel lehet osztani az egyes lakástulajdonosok közt (pl. tulajdoni hányad/fogyasztási arány alapján/egyenlő arányban), melyről mindig a lakóközösség dönt.

A publikálás időpontja: 2011. oktĂłber 29.


Adatok - Fogyasztóvédelmi törv.A Pécsi Vízműves követelések kapcsán

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. kizárólag a saját szolgáltatásai körében felmerült és saját tevékenysége során keletkezett tartozások tekintetében bír információval és végez követelés kezelési eljárást. Társaságunk nem jogutódja a Pécsi Vízmű Zrt.-nek, így a szolgáltatás átvétele előtt keletkezett vízdíjtartozások nem kerültek át cégünkhöz, ezen követelések behajtásáról sem társaságunk, sem pedig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik.

Bővebben

Utolsó munkafázisához érkezett a Kürt utcai vezetékfelújítás

A Kürt-Jakabhegyi-Ifjúság útja kereszteződésében végződik a Kürt utca víziközmű-hálózatának felújítása: a szakemberek a Kürt utcában újonnan kiépült 400 mm átmérőjű ivóvízvezetéket kötik össze a Jakabhegyi út felől érkező töltő vezetékkel, valamint földbe kerül az utolsó szennyvízcső is.

Bővebben

Vízzavarosodás lehet a Rókusdomb és a Belváros területén csütörtökön

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleitnket hogy a Damjanich utca 2., Székely Bertalan út - György utca kereszteződésében lévő, valamint a Káptalan utca 3. előtti tűzcsapokon tervezett oltóvíz hozammérések miatt 2019. november 7-én és 8-án vízzavarosodás és nyomásesés fordulhat elő a pécsi belváros északi részén és a Rókusdomb területén.

Bővebben

Átmeneti vízhiány várható Borbálatelepen

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bittner Alajos utcai gépházon végzett rekonstrukció miatt többszöri, rövid ideig tartó vízhiány és nyomásesés fordulhat elő a Bittner Alajos, Matakovits, Kanyar, Mécses, Veterán, Muskotály és Vadvirág utcákban 2019. november 5-én és 6-án.

Bővebben

Félpályás forgalomkorlátozás a Málomi úton

A belvárost Kertvárossal összekötő kerékpárút kialakításához kapcsolódóan 2019. október 28-án vízvezeték-felújítás kezdődik a Málomi út Olga utca - Keszüi út közti szakaszán. Az Olga utcától északi irányba haladó korszerűsítés miatt a nyugati sávot hétfőtől 30 méteres szakaszokban lezárják, a forgalmat jelzőlámpás irányítás segíti.

Bővebben

Teljes méret

Interaktív térképünkön a közterületen végzett munkálatokról tájékozódhat.
A térképet folyamatosan aktualizáljuk.

  

OLDALTÉRKÉP  |  IMPRESSZUM  |  ADATVÉDELEM  |  JOGI NYILATKOZAT